თბილისი – 3-4 სამუშაო დღე.
მიწოდების ღირებულება დაანგარიშდება წონისა და მოცულობის მიხედვით, ინდივიდუალურად.

რეგიონები – 5-7 სამუშაო დღე.
მიწოდების ღირებულება დაანგარიშდება წონისა და მოცულობის მიხედვით, ინდივიდუალურად.

მიწოდების ღირებულებაში არ შედის სართულზე ატანის სერვისი.